روی N95 8GB نصب شد بدون هیچ مشکلی در حقیقت این برنامه با شتابسنج گوشی کار میکنه نه با دوربین.
بیخودی لنز دوربین رو باز نکنید واسه گوشی من که ربطی نداشت ممنون از دوست بسیار خوبمون برای قرار دادن این بازی جالب بود