آیا کسی میتواند داده های مربوط به جی پی اس یک اچ تی سی را از گوشی استخراج کند؟
صفحه گوشی هم شکسته است و هنوز تعویض نشده.