گوشی سامسونگ دکمه ای زود باتری خال میکنه ابخورده هم نیست کسی میتونه راهنمایی کنه