3 - 4 سال قبل خریدم بر اثر ضربه یه ic سوخته (نظر تعمیرکار) حالا قطه ش تو شهر ما بیرجند نیست
کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
مدل idol 3 6045