سلام

دوستان کسی اگر رام گوشی مارشال مدل ME - 349 را دارید قرار بدهید.........