سلام دوستان
این گوشی تازه دستم رسیده
گوشی رو ریست فکتوری کردم ول تو صفحه welcome میمونه
گفتم یه رام بریزم براش ولی هیچ حا مدل گوشی رو نزده
نه تو دستگاه نه جای دیگه
این گوشی هم از این گوشی های چینی فیک هست
کسی میدونه چجوری میتونم بیارمش بالا
این چند تا عکس هست ازش

https://pasteboard.co/Ibg7H2L.jpg
https://pasteboard.co/Ibg8eIh.jpg
https://pasteboard.co/Ibg8zXr.jpg
https://pasteboard.co/Ibg8IVK.jpg
https://pasteboard.co/Ibg8QCF.jpg
https://pasteboard.co/Ibg8Ytv.jpg
https://pasteboard.co/Ibg9503.jpg