سلام دوستان. کاستوم رام اندروید 6- کم حجم برا هانر 4c میخوام .