سلام دوستان
من الان گوشیم از دستم افتاد
سمت راست گوشی دیگه کار نمیکنه
یک قسمت از بالاش هم بنفش شده
گوشیم j7 pro هست