آقا یکی به داد ما برسه
من دیزایر 601 دارم و بریک شده، رکیاوری هم هیچکدوم روش نصب نمیشه!! گوشی هم آنلاکه دوباره ریلاکش کردم بینم مشکل از اینه که نبود!!! بوتشم نصب کردم دیگه بالا نمیاد همش میره تو اچ بوت و فیت بوت