آموزش تخصصی تعمیرات موبایل از قطعه شناسی نحوه تعویض قطعات تا ارایه 8000 سولوشن برند های نوکیا به مدت نامحدود تا آموزش کامل و پشتیبانی
شماره تماس 09132251036
ساعات تماس17الی20
هزینه دوره:تماس بفرمایید
متفاوت بودن را ازهمان ابتدای دوره احساس خواهید کرد