واقعا ممنونم
تا حالا نتونسته بودم تمی برای گوشیم پیدا کنم که نصب بشه
عالی بود