سلام خواستم سوال کنم که کسی می تونه اموزش ساخت cer را به ما اموزش بده