PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : برنامه همراه تستpencilvani
2013-01-14, 05:39 PM
امکان شرکت در آزمون ها بدون عضو شدن در سیستم


http://www.mediafire.com/?bpv86ywp4wkrhydلینک برنامه در کندو (http://cando.asr24.com/apps.php?appId=307847)طراح و برنامه نویس : میلاد اسماعیل زاده

email : milad.esmailzade@yahoo.com


ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺴﺖ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

شامل 13 سری آزمون رایگان

1 – ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ 30 ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺳﺎﻝ 91)

ﻧﮑﺘﻪ : ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺭﻧﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ

2 – ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺯﺑﺎﻥ

ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺭﻭ~ﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ 90ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ Beginner ﺗﺎ Advanced ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.


3 – ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ پایه ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ (ICDL)

4 – ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ Internet (ICDL)

5 - ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﻭ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

و همچنین

در این نرم افزار با زدن تست ها نتیجه و تحلیلی که از تست های شما بدست آمده برای شما نمایش داده خواهد شد تا بدانید در چه وضعیتی قرار دارید

- تست شخصیت شناسی

- تست میزان محبوبیت

- تست شجاعت

- تست افسردگی

- آزمون سلامت عاطفی

- تست عشق

- تست آمادگی ازدواج

- تست هوش تصویری

همچنین در تست هوش تصویری شما تصاویری را میبینید سپس باید از بین جواب ها یک گزینه را انتخاب کنید تا به شکل تصویر بخورد. در این تست ما وضعیت کلی هوش شما را بررسی میکنیم.

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺴﺘﯽ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ . ﻫﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ،ﻋﻀﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ پیشرفت ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻌﯽ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺗﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ

ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ

- ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ پرﻭﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

- ﺁپدﯾﺖ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺭﮊﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻥ

-ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻧﯽ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

- ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ پرﻭﻓﺎﯾﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺴﺖ


www.hamrahtest.ir


Download (http://www.mediafire.com/?bpv86ywp4wkrhyd)

http://hamrahtest.ir/1.png
http://hamrahtest.ir/2.png
http://hamrahtest.ir/3.png
http://hamrahtest.ir/4.png
http://hamrahtest.ir/5.png
http://hamrahtest.ir/6.png